Vi udleder til havet

Læs om hvordan vi håndterer hovedstadsområdets spildevand. Vi sætter især fokus på bypass fra renseanlæggene, krav fra myndighederne, hvordan BIOFOS præsterer i forhold til disse krav og hvorfor de opstår. Du kan også læse kort om hvilke tiltag, vi allerede har igangsat, der vil forbedre vores påvirkning af miljøet.

Hvilke krav stiller myndighederne
Myndighederne stiller krav til kvaliteten af det udledte rensede spildevand. Alle vores tre anlæg måles individuelt for koncentrationerne i udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor, og som det fremgår af grafen, renses spildevandet med meget god margin til de gældende krav.

Rensekvalitet 2020

Her kan du læse mere om vores miljøresultater for de seneste fem års udledninger fra vores anlæg.


Hvad er bypass fra renseanlæg og hvorfor opstår de?
Bypass består af mekanisk renset spildevand, som typisk indeholder 30-50% mindre organisk stof end det spildevand, der kommer til indløbet på renseanlægget.

Indholdet af kvælstof og fosfor i bypasset spildevand afhænger af fortyndingen med regnvand, som kan være op til ca. 5 gange.

Den mest oplagte årsag til bypass er, når der er skybrud, hvilket er situationer med meget regn i kort tid eller ved længere varende regn. Når der kommer mere vand til renseanlægget end der er plads til i det biologiske rensetrin, kan det resultere i bypass.

Bypass kan også ske også ved planlagt vedligeholdelse (typisk med dispensation fra myndighederne til ekstraordinær bypass) og havarier samt hvis et anlæg har biologiske udfordringer med behandlingen af spildevandet, hvilket igen er med til at reducere kapaciteten under regnvejr. For 2020 er alle gældende krav til bypass overholdt. 

Udbygningsplan
Vi udbygger vores renseanlæg, så vi kan håndtere mere spildevand og fjerne en del af de spidsbelastninger som ellers kan føre til bypass. Når udbygningsplanen er gennemført forventes bypass fra renseanlæggene at blive reduceret med op til 80-90 %.

Neden for kan du se vores præsentation af Udbygningsplanen.

Brug gerne tre minutter til at se filmen om vores udbygningsplan

Vil du vide mere

Udledninger og bypass 2020

Diagram over bypass

Læs mere om BIOFOS udbygningsplan

Byen