Indkøb og udbud

Tilbage

Her præsenterer vi BIOFOS´ aktuelle udbud.

Udbud af levering af polymer

BIOFOS skal i udbud om levering af polymer til BIOFOS’ tre anlæg i hovedstadsområdet. Inden udbuddet igangsættes, ønsker BIOFOS at gå i dialog med markedet omkring den i forhåndsmeddelelsen beskrevne problematik. Derfor inviterer BIOFOS interesserede leverandører til et dialogmøde.

Dialogmødet afholdes den 21. marts 2017 kl. 9.30-11.30 på følgende adresse:

BIOFOS A/S
Renseanlæg Damhusåen
Parkstien 19
2450 København SV
Mødelokale Damhusåen

Leverandører opfordres til at tilmelde sig til dialogmødet på info@biofos.dk med angivelse af leverandørnavn og antal deltagere senest den 17. marts 2017 kl. 12.00.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et referat, som lægges på BIOFOS’ hjemmeside.

For yderligere information læs:

Forhåndsmeddelelse
Præsentation fra dialogmøde den 21 3 2017
Referat fra dialogmøde den 21.3.2017

Udbud/konkurrenceudsættelse af systemhus og rammeaftale om programmering i SCADA og PLC

BIOFOS skal i gang med udbud/konkurrenceudsættelse af systemhus og rammeaftale om programmering i SCADA og PLC og ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde. Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med dialogmødet er at forsøge, at få udbuddet/konkurrenceudsættelsen og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.

Dialogmødet afholdes den 16. januar 2017 kl. 10-12 på følgende adresse:

BIOFOS A/S
Renseanlæg Lynetten
Refshalevej 250
1432 København K
Mødelokale København

Leverandører bedes sende en tilmelding inkl. firmanavn og antal deltagere til følgende email adresse senest onsdag den 11. januar 2017 – ep@biofos.dk.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et referat, som lægges på BIOFOS’ hjemmeside.

For yderligere information læs:
Forhåndsmeddelelse

Baggrund for dialogmøde den 16. januar 2017
Dagsorden dialogmøde den 16. januar 2017
Referat af dialogmøde den 16. jan

Få mere at vide

To Top