29. august 2018

Eftersyn af slamforbrændingsanlæg hos BIOFOS

Vi gennemfører i perioden 23. august og ca. seks uger frem planlagte eftersyn på slamforbrændingsanlæg. Det kan desværre medføre at, der ved ugunstige vindforhold, kan opleves lugtgener i nær-området til Renseanlæg Avedøre. Vi forsøger at minimere lugtgenerne mest muligt. Når eftersyn af slamforbrændingsanlæg er afsluttet informerer vi her på hjemmesiden. 

To Top