24. november 2020

BIOFOS foreslår frizoneforsøg i regulering af vandsektoren

Vandbranchen har brug for en mere fremadskuende, kundeorienteret og teknologisk neutral regulering. Det er hvad der skal til, for at vi kan styrke den grønne omstilling med øget fokus på samfundsøkonomisk effektive løsninger. I BIOFOS ønsker vi at indgå i et frizoneforøg, der skal frigøre potentialet for en grøn omstilling.

”Vi er helt enige i, at reguleringen skal have fokus på omkostningseffektiv drift. Men vi mener også, at reguleringen bør fokusere på kunder, kvalitet og forsyningssikkerhed - elementer som reguleringen helt negligerer i dag” fortæller Søren Heegaard økonomidirektør hos BIOFOS i kronikken.

Du kan læse kronikken på Altinget.dk 

To Top