26. maj 2020

Sådan udleder BIOFOS til Øresund

Pressemeddelelse fra BIOFOS, hovedstadsområdets spildevandsvirksomhed
Tirsdag den 26. maj 2020

I forbindelse med den offentlige debat om spildevandsudledninger til Øresund vil vi gerne præsentere nogle facts om BIOFOS’ udledninger til Øresund. 

96% af alt spildevand renset til gældende krav i 2019

”Det ligger os meget på sinde at være med til at bevare et bæredygtigt vandmiljø i hovedstadsområdet. Vores aktiviteter har en direkte effekt på livet i hovedstadsområdet, hvad end det gælder fiskeri, badning eller sejlads. Derfor stiller vi høje interne krav til vores spildevandsrensning, og vi renser vandet langt under gældende lovkrav,” fortæller John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS.

I 2019 modtog og rensede BIOFOS i alt 96 mio. kubikmeter spildevand som blev udledt til Øresund 1,5 km fra kysten.

Sådan rensede vi spildevandet i 2019 i forhold til lovkravene:

Regn lægger pres på renseanlæggene

Når der falder kraftig nedbør i hovedstadsområdet, kan presset på renseanlæggenes kapacitet blive så højt, at en del af spildevandet må udledes som fortyndet spildevand (bypass). Anlæggene er ganske enkelt ikke dimensioneret til at håndtere kraftigt regnvejr.

I 2019 udledte BIOFOS knap 4 mio. kubikmeter fortyndet spildevand til Øresund fra de to renseanlæg Lynetten og Damhusåen, hvilket er ca. 4% af den samlede udledning. Det fordeler sig således:

  • Fra Lynetten blev udledt 1,36 mio. kubikmeter (myndighedskrav: max. 2,5 mio. kubikmeter/år).
  • Fra Damhusåen blev udledt 2,64 mio. kubikmeter (myndighedskrav: max. 3,0 mio. kubikmeter/år).

Det fortyndede spildevand er renset mekanisk dvs. at der er fjernet klude, papir etc., sand og fedt samt omkring 55% organisk stof COD, inden vi udleder det til Øresund. Indhold af fosfor og kvælstof er reduceret op til 5 gange afhængig af fortynding.

”Vi udleder fortyndet spildevand i perioder med store mængder regnvand, og det gør vi fordi vores renseanlæg er bygget til en vis kapacitet – men stadig langt under kravene i de gældende tilladelser fra myndighederne. Hvis det vurderes, at det ikke er godt nok, må myndighedernes krav til os laves om, og så indretter vi os selvfølgelig efter det” fortæller John Buur Christiansen videre.

Hvordan ser fremtiden ud

Vi samarbejder med forsyninger og kommuner om at styre og tilpasse tilstrømningen af spildevand til vores renseanlæg. Formålet er, at vi sammen kan sikre den bedst mulige udnyttelse af den infrastruktur, vi i fællesskab har til rådighed for derved at undgå udledning af fortyndet spildevand. Projektet kaldes samstyring og foregår i et samarbejde med andre europæiske byer.

Vi har også iværksat en udbygningsplan, som skal sikre, at kapaciteten kan følge med befolkningstilvæksten. Når udbygningsplanen er gennemført i 2027, forventer vi at reducere udledningen af fortyndet spildevand til under 1 mio. kubikmeter/år.


Renseanlæg Lynetten.

Facts om Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Renseanlæg Lynetten.

Er designet til at rense for en mio. PE. (personenheder)
Maksimal indløbskapacitet 41.500 kubikmeter pr. time
Kapacitet biologisk 23.000 kubikmeter pr. time
Når indløb overstiger den biologiske kapacitet, opstår der udledning af fortyndet spildevand.

Renseanlæg Damhusåen.

Er designet til at rense for 350.000 PE (personenheder)
Maksimal indløbskapacitet 28.000 kubikmeter pr. time
Kapacitet biologisk 10.000 kubikmeter pr. time
Når indløb overstiger den biologiske kapacitet, opstår der udledning af fortyndet spildevand.

BIOFOS’ miljødata og udledninger

I BIOFOS Miljøberetning 2019 kan du læse mere om BIOFOS’ miljødata og udledninger. Den finder du online på vores hjemmeside: https://biofos.dk/produktion/miljoe-og-klima/

OM BIOFOS
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser vandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.

 

To Top