Strategi for BIOFOS 2020-2025

Skaber retning og fastholder fokus for vores aktiviteter
Strategien er vores overordnede hensigt og plan for at imødekomme nuværende og fremtidige krav og forventninger til BIOFOS. Den skal både sikre, at vi systematisk styrer uden om de væsentligste risici, og at vi forfølger de muligheder, vi ser. Samtidig imødekommer strategien vores ambitioner for fremtiden og understøtter en kultur, hvor vi stræber efter at gøre tingene bedre i morgen end i dag.

MISSION

Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer til nytte og gavn for dig og din by.

VISION
Vi vil bruge vores styrke som kommunalt ejet forsyning til at tage aktiv del i hovedstadsområdets udvikling. Vi vil fremme den grønne omstilling og opbygning af en cirkulær økonomi gennem ambitiøse målsætninger for miljø, klima og et bæredygtigt CO2-neutralt samfund.

VORES FORRETNINGSMODEL ER CIRKULÆR ØKONOMI

VORES FORRETNINGSMODEL ER CIRKULÆR ØKONOMI

BIOFOS er en væsentlig del af et sammenhængende hovedstadsområde.

Vores aktiviteter har en direkte effekt på livet i hovedstadsområdet. Vi er en del af et kredsløb, der skal sikre en bæredygtig udvikling af området, så det er attraktivt for erhverv, boliger, beskæftigelse, uddannelse, forskning og byudvikling.

Her kan du læse og hente BIOFOS strategi 2020-2025 

left

BIOFOS og FN's 17 Verdensmål

Vi integrerer syv Verdensmål fuldt i vores strategi, så vores forretningsmål går hånd i hånd med FN's Verdensmål. Vi vil fokusere på netop de Verdensmål, hvor vi har en styrkeposition, så vi kan gøre en mærkbar forskel lokalt, regionalt og globalt.

Verdensmål

Vores værdier

Ansvar

Vi passer på miljøet, hinanden og vores arbejdsplads.

Vi løser vores opgaver og tager ansvar – også uden for eget ansvarsområde.

Vi deltager aktivt i det samfund, som vi er en del af.

Ansvar

Fællesskab

Vi samarbejder som én virksomhed.

Vi udnytter hinandens kompetencer.

Vi er uformelle, ærlige, åbne og deler gerne ud af vores viden.

Fællesskab

Udvikling

Vi har modet til at gå nye veje og mod nye mål.

Vi har modet til at udfordre hinanden.

Vi forbedrer til stadighed vores præstationer.

Udvikling