Klimaforandringer og urbanisering har sat fart på tabet af natur og biodiversitet, med konsekvenser for planter, dyr og mennesker i og omkring hovedstadsområdet. For at bidrage til et mere bæredygtigt hovedstadsområde vedtog vi i BIOFOS i 2023 en bæredygtighedspolitik.

"Vores nye bæredygtighedspolitik fungerer som en rettesnor for vores fremtidige arbejde med biodiversitet. Den er et klart udtryk for vores engagement i at fremme biodiversitet og bæredygtighed på vores renseanlægs egne arealer. Vores mål er klart: at skabe en højere biodiversitet, som omfatter flere arter af både store og små dyr samt planter,” fortæller Per M. Friis, planchef i BIOFOS.

Naturlig mangfoldighed på anlæggene

Et centralt skridt i den retning er omlægningen af arealer til mere vild natur. På to af vores anlæg har vi allerede omlagt arealer på omkring 15.000 kvadratmeter – svarende til to fodboldbaner – til grønne områder med masser af natur, blomster, enggræs og insekthoteller. Vi har ligeledes områder på vores anlæg, hvor der sker minimal pleje, og som derfor bidrager til biodiversitet.

Mere end bare æstetik

Den synlige blomstring på Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Lynetten er ikke kun æstetisk. BIOFOS har samarbejdet med 19 lokale virksomheder på Avedøre Holme for at evaluere indflydelsen af blomster på biodiversiteten. Resultaterne er overbevisende: Områder med vilde blomster huser op til 151 insektarter, inklusive truede arter, mens kortklippede græsområder kun indeholder 2-8 arter. Det er med til at bekræfte, at vores bestræbelser på at give plads til naturen har afgørende betydning for biodiversiteten.

Et hjem til truede mursejlere

BIOFOS' engagement i at forbedre biodiversiteten strækker sig ud over vores egne arealer. I samarbejde med Hvidovre Kommune har vi på Renseanlæg Avedøre også taget skridt for at bevare den truede mursejler ved at opsætte 14 redekasser.

Ved at investere i naturen, skaber vi også naturlige levesteder for ræve, harer, fugle, insekter og sjældne blomster. Initiativerne er designet til at berige vores miljø samtidig med, at vi fortsat kan rense og udvinde ressourcerne fra spildevandet i hovedstadsområdet.

For mere information om vores bæredygtighedspolitik, besøg biofos.dk/baeredygtighedspolitik.

En grøn rejse mod mere biodiversitet

I 2023 satte BIOFOS et tydeligt skridt mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid i hovedstadsområdet. Vi vedtog en ny bæredygtighedspolitik og tog de første skridt mod øget biodiversitet på vores arealer. To af vores anlæg blev omdrejningspunkt for den grønne transformation, hvor vi integrerer rensning af spildevand med vild natur, insekthoteller og redekasser.