Vi gennemfører en række projekter, der har stor betydning for BIOFOS og hovedstadsområdet. Her kan du blandt andet læse om projekter, der skal medvirke til, at BIOFOS er på forkant med fremtidens håndtering af spildevand.

BIOFOS Udbygningplan

Hovedstadsområdet vokser og vokser, derfor udbygger vi. Læs mere om BIOFOS´ udbygningsplaner for vore renseanlæg.

Udbygningsplan

VARGA

Fyrtårnsprojektet VARGA adresserer principperne i cirkulær økonomi og har som mål at udnytte det fulde potentiale i renseanlæggets ressourcer til nytte og gavn for samfundet.

VARGA