Produktion

Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere og flere hundrede virksomheder i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas, og fjernvarme til forsyningsnettet.
Her kan du læse om spildevandsrensning og udnyttelse af de vigtige ressourcer i spildevandet. Vi fortæller også om de væsentlige projekter, der er med til at fremtidssikre vores renseanlæg og forbedre både effektivitet, miljø og udnyttelse af ressourcerne.
Er du interesseret i vores miljødata finder du dem også her.