Produktion

Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere og flere hundrede virksomheder i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas, og fjernvarme til forsyningsnettet.

Her kan du læse om spildevandsrensning, vores arbejde med bæredygtighed og udnyttelse af de vigtige ressourcer i spildevandet. 

Er du interesseret i vores miljødata, finder du dem også her.