Lattergas, en af de største klimasyndere, belaster atmosfæren omkring 300 gange mere end CO2. For få år siden vidste vi meget lidt om, hvornår og hvorfor bakterierne i den biologiske renseproces udvikler lattergas.

Gennem flere udviklingsprojekter har vi undersøgt forskellige forhold omkring lattergas; fra DNA hos bakterierne, der producerer lattergas, til forholdene i tankene og mere præcise målemetoder for lattergasemissioner.

Bakterier trives bedst uden stress

Vi har opnået værdifuld indsigt i bakteriernes adfærd og deres tendens til at udvikle lattergas, hvilket især sker, når de er stressede og ikke har optimale forhold i de biologiske tanke. Når bakterierne udsættes for store mængder af kvælstof, kan de ændre adfærd og begynde at producere lattergas.

Det næste store skridt er at omsætte den viden til, hvordan vi rent praktisk indstiller vores renseprocesser, så bakterierne hele tiden har de mest optimale forhold, og vi derved undgår at stresse dem – hvilket vil reducere mængden af lattergas, de udvikler.

BIOFOS har indgået partnerskab med Krüger og syv danske forsyninger om et nyt projekt – N2O kontrol – støttet af VUDP. Projektet fokuserer på udvikling af algoritmer til biologiske processer, som kan implementeres i vores overvågnings- og styringsprogram Hubgrade, som dynamiske styringsværktøjer. På den måde vil Hubgrade automatisk være med til at dreje på knapperne og ændre på indstillingerne i renseprocessen for at minimere lattergasproduktion og -emission.

Vi installerer flere målere

Undersøgelserne af lattergas har hidtil kun været foretaget på Renseanlæg Avedøre. Det skyldes, at det indtil nu har været det eneste anlæg med bundbeluftning hos BIOFOS. Den målemetode, som vi anvender til at beregne lattergasemissionen, giver mest troværdige resultater, når de bliver brugt i tanke med bundbeluftning. Det skyldes, at vi med bundbeluftning ved mere nøjagtigt hvor meget ilt, vi tilfører tankene, og derfor bliver vores beregninger mere præcise.

Med Renseanlæg Lynetten netop omlagt til bundbeluftning og Renseanlæg Damhusåen fuldt omlagt i 2025, kan alle vores anlæg snart indgå i arbejdet med at nedbringe lattergasemissionerne baseret på den nye viden fra forsøgene på Renseanlæg Avedøre.

Projekter om lattergas gør os klogere

Ambitionerne er høje i BIOFOS. Vi tester og undersøger løbende, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket fra vores anlæg. Gennem flere år har vi arbejdet med at opnå mere viden om, hvordan vi kan nedbringe vores lattergasemissioner. I dag ved vi meget mere om under hvilke forhold bakterierne producerer lattergas, hvordan man måler lattergas og i sidste ende, hvordan vi kan nedbringe emissionerne.