Hovedstadsområdet står over for øgede udfordringer med mere regnvand på kort tid og en voksende befolkning. Det lægger pres på afløbssystemer og renseanlæg. Den traditionelle løsning ville være at bygge flere bassiner samt større rør og renseanlæg. Gennem fælles optimering og styring mellem afløbssystem og vores renseanlæg har vi sammen med syv forsyningsselskaber fundet en smartere og billigere løsning at håndtere udfordringerne på.

Optimering gennem intelligent styring

Vi har forenet kræfterne med en række forsyningsselskaber i oplandet om at sikre den bedst mulige udnyttelse af den infrastruktur, vi i fællesskab har til rådighed. Ved at udveksle øjebliksdata kan vi sammen styre, hvornår spildevandet løber til renseanlægget.

”Ved automatisk at styre udvalgte steder i kloakken og på renseanlæggene, kan vi hele tiden tage hensyn til ændringer i realtid. Det gør det muligt at tilbageholde spildevandet længst muligt uden at kompromittere gældende udledningstilladelser og serviceniveau. På den måde kan vi sørge for, at mere vand bliver renset. Når BIOFOS renser mere spildevand, udledes der færre skadelige reststoffer i havet, og det er til gavn for havmiljøet og badeglade indbyggere i hovedstadsområdet”, forklarer Barbara Greenhill, civilingeniør og projektleder i BIOFOS.

Metoden er testet på BIOFOS’ ene renseanlæg, og resultaterne er lovende. Ikke alene er det en økonomisk og tidsbesparende løsning i forhold til at udvide eksisterende anlæg, men det er også en intelligent tilgang til infrastrukturanvendelse.

Samstyring fjerner 1,5 millioner m3 bypass

Resultaterne viser, at den første udgave af samstyringskonceptet, ICDAM (Integrated Control Damhusåen) ikke blot har forhindret næsten 1,5 millioner m3 bypass til Øresund i 2021 og 2022 - svarende til cirka 600 olympiske svømmebassiner - men også har medført en CO2-besparelse på omkring 900 tons CO2e. Det har BIOFOS opnået uden at skulle udvide bassinvolumen ved renseanlægget og til en brøkdel af omkostningerne.

”Vores tværforsyningssamarbejde har skabt den samme miljømæssige effekt som opførelsen af et dyrt overdækket betonbassin. Samtidig undgår vi en unødvendig CO2-belastning ved ikke at bygge nyt. Med samstyring ser vi altså vores spilde- og regnvand i en bredere kontekst, hvor vi kollektivt reducerer miljøpåvirkningen og sænker vores omkostninger”, forklarer Carsten Thirsing, procesingeniør i BIOFOS.

Udover samstyring, er vi i fuld gang med en række store anlægsprojekter som en del af vores Udbygningsplan. Projekterne forventes at øge den biologiske rensekapacitet på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen betydeligt og reducere bypass med op til 80-90 % og udledningen af kvælstof til Øresund med op til 200 tons årligt.

Samstyring gavner miljøet og sparer penge

Med samarbejde med forsyninger i oplandet, bedre udnyttelse af fælles infrastruktur og intelligent styring mellem afløbssystem og renseanlæg tager BIOFOS hånd om miljøet og sparer investeringer for et trecifret millionbeløb.