Når vi driver renseanlæg, går vi efter at minimere vores miljøpåvirkning på alle fronter. Det gælder både i vores spildevandsrensning og i vores indsats for at reducere CO2-udledningen. Målet er klart: Vi stræber efter at blive klimapositive.

Et godt år for biogas

Vores produktion af grøn energi i form af biogas, fjernvarme eller elektricitet fører os tættere på at blive klimapositive. Det skyldes, at vi fortrænger eller erstatter behovet for at bruge fossile brændstoffer ved at levere grøn energi retur til hovedstadsområdet. I 2023 er vi tættere på målet end nogensinde før.

De imponerende resultater har vi opnået gennem målrettede, energieffektive investeringer og optimering af driften af BIOFOS tre renseanlæg. I 2023 nåede vi en stor milepæl på Renseanlæg Avedøre ved at levere 6 mio. Nm3 biogas til HOFOR. Vi har også markant reduceret vores elforbrug i 2023, hvilket sammen med lattergas udgør en af vores største CO2-emissionskilder. Vores omlægning af de biologiske tanke på Renseanlæg Lynetten til bundbeluftning har vist tydelige klimamæssige fordele. Den positive udvikling forstærkes yderligere, når Renseanlæg Damhusåen også er fuldt omlagt til bundbeluftning i 2025.

60 % af bygassen i hovedstadsområdet kommer fra spildevand

I 2023 opnåede vi det største overskud nogensinde i vores energibalance, idet vi solgte 211 % mere energi, end vi købte. Det store overskud på energibalancen har vi primært opnået gennem vores produktion og salg af biogas. Over de seneste år har vi løbende optimeret udnyttelsen af vores slam og derved øget produktionen af biogas markant. BIOFOS leverer i dag 60 % af gassen til hovedstadsområdets bygasnet, hvilket anvendes til bl.a. madlavning. Hver gang borgerne i hovedstadsområdet går på toilettet eller tager et bad, er de med til at producere den energi, som efterfølgende bruges til madlavning på gaskomfuret.

Foruden biogas leverer vi også overskudsvarme fra vores slamforbrænding til fjernvarmenettet og en mindre mængde elektricitet til elnettet.

Tæt på klimapositiv

I BIOFOS har vi en ambitiøs plan om at blive klimapositive i 2025. Vi er allerede utrolig tæt på målet – faktisk er vi kun 5 % point fra målet i 2023. Vores fokus er skarpt rettet mod vores CO2e-emissioner, og vores mål er klart: Vi stræber efter at fortrænge mere CO2e via salg af grøn energi end vi samlet set udleder. Vores primære CO2-udledninger stammer fra den el, vi køber, og fra lattergas, der dannes som et biprodukt i vores renseproces.