Uanset om du er vinterbader, sommerbader, surfer eller lystfisker, kræver aktiviteter i havet et sundt og bæredygtigt vandmiljø. Jo bedre rensning af spildevand – des bedre for naturen og for kvaliteten af vores badevand. Det er BIOFOS fornemmeste opgave at sikre det. Og det gør vi ved at opretholde en høj rensekvalitet.

Vi er stolte over, at mængden af kvælstof, fosfor samt de organiske stoffer COD og BOD, som BIOFOS udleder til Øresund og Køge bugt, fortsat lå væsentligt under myndighedernes krav i 2023 på alle vores renseanlæg. Det har vi opnået på trods af, at det har været det mest regnfulde år i over et årti ifølge DMI’s opgørelser. De store regnmængder har selvsagt lagt ekstra pres på vores anlæg, og vi har modtaget i alt 128 mio. m3 spildevand på vores tre anlæg i år, sammenlignet med 105 mio. m3 i 2022 og 115 mio. m3 i 2021.

Regnfuldt 2023 sætter vores renseanlæg på prøve

Året 2023 har været præget af en usædvanlig mængde regn, faktisk det mest regnfulde år siden 2011. Den massive nedbør har naturligvis udfordret vores renseanlæg, som har skulle håndtere og rense ekstraordinære vandmængder. Torsdag den 16. november 2023 markerede det mest regnfulde døgn siden 1874. Sådan et døgn satte vores anlæg under maksimalt pres og viste os anlæggets ydeevne i ekstreme situationer. Her kunne vi konstatere, at vores anlæg kan yde det de skal og lidt til, men vi kunne ikke undgå at bypasse, da vi på nogle tidspunkter af døgnet modtog over 27.000 m3 i timen.

Især Renseanlæg Damhusåen har i 2023 været i en helt særlig situation på grund af en omfattende udbygning af anlægget. Det har gjort anlægget mere sårbart over for store udsving i vandmængder, der kommer til anlægget. Samtidig har anlægget været ramt af et havari på slambehandlingen, hvilket har medført, at vi i dele af året ikke har kunnet opfylde myndighedernes krav til anlægget, i forhold til hvor meget vand de skal kunne håndtere i timen ved spidsbelastninger.

Når udbygningen af Renseanlæg Damhusåen står færdig, vil anlæggets kapacitet være øget med 50% fra kunne håndtere 10.000 m3 til 15.000 m3 spildevand i timen ved spidsbelastning.

Vi værner om vores fælles vandmiljø

Kvælstof, fosfor og andre organiske materialer findes i store mængder i vores spildevand. For at opretholde en sund balance i vandmiljøet i hovedstadsområdet, er det afgørende, at vi fjerner størstedelen af stofferne, inden vi sender vandet tilbage til havet. Igen i 2023 har vi renset spildevandet langt bedre end de gældende lovkrav.