24. februar 2021

Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange mere end 3 millioner tons CO2 om året 

”I BIOFOS er vi begejstrede over, sammen med hovedstadens store energi- og forsyningsselskaber, at iværksætte et afgørende samarbejde C4, om at fange mere end 3 millioner tons af den klimabelastende CO2. Der er nu vi skal i gang for at indfri den ambitiøse danske 70% målsætning” fortæller John Buur Christiansen direktør hos BIOFOS.

Klyngesamarbejdet C4 står for Carbon Capture Cluster Copenhagen. ”CO2 fangst fra vore to forbrændingsanlæg på Renseanlæg Lynetten og Avedøre er et godt første skridt”, fortæller John Buur Christiansen som samtidigt ser meget positivt på en fremtidig nyttiggørelse af den indfangede CO2. ”Samarbejdet giver os mulighed for at løfte, måske en af de vigtigste klimaudfordringer vi står over for og understøtter samtidig BIOFOS ambitiøse, men realistiske mål om at være en klimapositiv virksomhed i 2025. Det hilser vi særdeles velkomment”, understreger John Buur Christiansen.

Klyngesamarbejdet C4 er: 
ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port CMP, CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted.

Pressemeddelelse 24. februar 2021

Læs mere om C4 Samarbejdet


Slamforbrænding Lynetten.

To Top