09. november 2018

Plan- og projektchef ansat i BIOFOS

Dan Fredskov er 58 år og kommer fra en stilling som energichef hos Amager Ressource Center, ARC. Han har tidligere været i et rådgivende ingeniørfirma med ansvar for projektering af større maskin- og procesanlæg samt toplederstilling hos en leverandør til vores branche. Hans arbejdsliv har også bragt ham forbi stillinger i det tidligere Københavns Energi som bl.a. anlægschef. Dan har således en meget bred erfaring med projektstyring og –ledelse i energi- og miljøvirksomheder samt erfaring som både leverandør, rådgiver og bygherrer – erfaringer, som nu kommer BIOFOS til gode.

Stillingen som plan- og projektchef er nyoprettet. I BIOFOS vil Dan få ansvar for den samlede opgaveportefølje inden for udvikling, planlægning, miljø, projekter og anlæg. En konkret opgave er bl.a. at oprette en ny planafdeling i BIOFOS for at styrke vores indsats inden for planlægning. Et andet konkret ansvarsområde er at gennemføre en samlet investeringsplan på ca. 1 mia. kr. i BIOFOS’ renseanlæg, så vi fra 2025 kan imødekomme den stigende belastning som konsekvens af den store vækst i befolkningen i hovedstadsområdet.


 

To Top