BIOFOS 365

Tilbage

Vores ledelsessystem er opbygget som en styringscyklus af processer og aktiviteter, der tilsammen dokumenterer og sikrer en løbende forbedring af BIOFOS’ præstation – hvad enten det gælder miljø, arbejdsmiljø eller effektivitet.

Aktivitetsbaseret planlægning

BIOFOS 365 er et værktøj til aktivitetsbaseret planlægning og en realisering af vor strategis målsætninger

Vi vil arbejde for mere forudsigelighed og færre overraskelser. Vi går efter at opfylde vores strategi, og når vi ændrer mål, skal vi også ændre vores handlinger. Strategien er dermed levende

Vores ledelsessystem er opbygget som en styringscyklus af processer og aktiviteter, der tilsammen dokumenterer og sikrer en løbende forbedring af BIOFOS’ præstation – hvad enten det gælder miljø, arbejdsmiljø eller effektivitet.

 BIOFOS 365 dokumenterer de processer og aktiviteter, der tilsammen beskriver, hvad det er vigtigt at opnå, hvordan vi opnår det, og hvordan vi dokumenterer dette.

 

 

BIOFOS 365 skal realisere strategien ved at fremme

 • gennemsigtighed og kvalitet i processer
 • synlighed af afhængigheder og snitflader på tværs
 • engagement og decentralisering
 • optimal udnyttelse af ressourcer, tid og medarbejdere
 • systematisk vidensdeling
 • performance, hvad angår mål og leverancer
 • overblik over væsentlige risikoforhold
 • en sikker og sund arbejdsplads
 • løbende forbedringer
 • en kultur, hvor vi forebygger og retter fejl

BIOFOS 365 er opbygget i overensstemmelse med certificeringskrav jf. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og er vores interne ledelsesværktøj.

John Buur Christiansen, adm. Direktør

Vil du vide mere
Kontakt QHSE-koordinator Hanne Bille, hb@biofos.dk, for info om certificeringer.

Her kan du se, hvilke områder og lokaliteter Ledelssystemet BIOFOS 365 dækker.
Klik på grafik for at se den fulde beskrivelse af BIOFOS 365.

BIOFOS Ledelsessystem dækker følgende områder og lokaliteter

 • RenseanlægLynetten, Refshalevej 250, 1432 København K
 • Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre
 • Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV
 • Pumpestation Ejby, Ejby Industrivej 22, 2600 Glostrup
 • Pumpestation Vallensbæk, Lundbækvej 7, 2665 Vallensbæk
 • Regnvandsbassin 01 på Renseanlæg Avedøre og
  transmissionssystemet, der udgør hovedkloakledninger
 • Regnvandsbassin 02, Gammel Køge Landevej 891, 2605 Brøndby
 • Regnvandsbassin 03, Brøndby Boulevard 100, 2605 Brøndby
 • Regnvandsbassin 04, Mølleholmen 8, 2630 Taastrup
 • Regnvandsbassin 05, Roskildevej 303, 2630 Taastrup
 • Regnvandsbassin 06, Kirkebjerg Parkvej 5, 2605 Brøndby
 • Regnvandsbassin 08, Tranestien 2, 2605 Brøndby
 • Målerbrønd 11, Gl. Køge Landevej 482, 2650 Hvidovre
 • Målerbrønd 12, Kettevej 2, 2650 Hvidovre
 • Målerbrønd 13, Brøndby Vester Boulevard, Grøn Kile, 2605 Brøndby

Ledelsessystemet BIOFOS 365 dækker ikke følgende, men medarbejdere fra BIOFOS arbejder efter samme principper

 • Dragør Renseanlæg, Ndr. Dragørvej 162, 2791 Dragør
 • Udlejede arealer, f.eks. antenneareal på Renseanlæg Lynetten
 • Målinger i opland
To Top