BIOFOS og FN's Verdensmål

Vi integrerer Verdensmålene i vores strategi, så vores forretningsmål går hånd i hånd med FN’ s verdensmål. Vi vil fokusere på netop de Verdensmål, hvor vi har en styrkeposition, så vi kan gøre en mærkbar forskel lokalt, regionalt og globalt.

Vi har valgt at fokusere på syv Verdensmål, der integreres fuldt ud i vores strategi.

MÅL  6. RENT VAND OG SANITET
MÅL  7. BÆREDYGTIG ENERGI
MÅL 11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
MÅL 12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
MÅL 13. KLIMAINDSATS
MÅL 14. LIVET I HAVET
MÅL 17. PARTNERSKAB FOR HANDLING

Læs mere om BIOFOS og arbejdet med strategi og Verdensmål 

Om FN's Verdensmål

"Den 25. september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred og sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundet, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater"https://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene