Fundats for BIOFOS Ressourcepris

BIOFOS Ressourcepris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning, gennem et årelangt virke at have bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.

BIOFOS Inspirationspris tildeles for enten ved konkret forskning eller udviklingsarbejde at have opnået resultater inden for spildevandsrensning, at have bidraget til udvikling af spildevandsrensningen i Danmark eller gennem undervisnings- eller formidlingsaktiviteter at have bidraget til information om spildevandsrensning.

Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

BIOFOS priser kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed.

Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side.

Prismodtageren udvælges blandt de indstillede af en priskomité, der selv kan fremsætte forslag til nomineringer. Priskomiteen fastsætter kriterierne for at bedømme de nominerede, dog kan medarbejdere i BIOFOS ikke modtage prisen.

Priskomiteen er sammensat af et ulige antal personer inden for fundatsens kriterier om forskning, udvikling, undervisning og formidling om spildevandsrensning. Komitéen er under ledelse af bestyrelsesformanden i BIOFOS.

Prisoverrækkelse. Modtageren af BIOFOS Ressourcepris modtager 50.000 kr. og BIOFOS Inspirationspris modtager 10.000 kr.

Prisuddelingen sker én gang årligt i forbindelse med et brancherelevant arrangement.

Sådan gør du
Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side. Sidste frist for nomineringer er den 30. september 2024. Materiale sendes til: post@biofos.dk. I emnefelt skrives “BIOFOS Ressourcepris”.