Lidt historik om tidligere modtagere af Ressourceprisen

BIOFOS Ressourcepris blev indstiftet i 2016.

I BIOFOS mente vi dengang og stadigt, at der er behov for at fejre de sprudlende, inspirerende og engagerede fagfolk, der gør en særligt indsats for spildevandsområdet. Her kan du se hvem der tidligere har modtaget prisen.

2022
Nerea Uri Carreño modtog i år BIOFOS Ressourcepris. Innovationsspecialist, Ph.d. og forperson for YWPDK er blot nogle af de titler, den unge spildevandskomet allerede besidder. Nerea modtager bl.a. prisen for sit arbejde med at mindske udledningen af lattergas fra renseanlæg.

Igen i år blev BIOFOS Inspirationspris overrakt til to vindere, Anders Bækgaard og Jan M. Jørgensen. Anders har været med til at sikre verdenskongressen, IWAs afholdelse i Danmark i 2022, mens Jan modtager prisen for sin mangeårige indsats for vandmiljøet.

2021
Beliggende i Lemvig i det nordlige Vestjylland har Klimatorium skabt en platform til formidling af innovative bæredygtige vand- og klimaløsninger. Gennem samarbejde formår de at fremme bæredygtighedsdagsordenen lokalt såvel som internationalt, og modtager derfor dette års Ressourcepris.

Inspirationsprisen 2021 blev overrakt til Jes Clauson-Kaas og Henrik M. Lemée. De modtog begge prisen for deres ihærdige indsats med at gøre smittesporing via spildevand til et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af Covid-19.

2020
Hos Young Water Professionals Denmark finder vandbranchens yngre medarbejdere et solidt og stærkt netværk, hvor videndeling, synlighed og udvikling er i fokus. Det har vi brug for nu og i fremtiden. BIOFOS hædrer YWPDK med Ressourceprisen. BIOFOS Inspirationspris blev også uddelt i 2020. Denne gang til Inge Faldager, som gennem sit virke har været garant for kompetent faglig uddannelse af danske kloakmestre og medvirket til at den danske vandbranche har fået stor viden om afløbssystemer og deres funktion.

2019

DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi, som om noget må siges at danne det solide fundament for Danmarks ekspertise i spildevandshåndtering, løb med årets BIOFOS Ressourcepris.

Som noget helt nyt blev også uddelt en inspirationspris. Den gik til Helle Strandbæk, en sand foregangskvinde fra Aalborg Forsyning.

2018
Året var særligt med to modtagere af Ressourceprisen.

Erik Bundgaard har en central rolle i udviklingen af vandmiljøteknologien i Danmark. Uden ham ville branchen ikke være kommet så langt, som den er i dag. Han har blandt andet udviklet metoder til næringssaltfjernelse, avanceret styring og kulstofoptimering. Erik er katalysator i samarbejdet mellem leverandører, universiteter og forsyninger.

I spildevandsbranchen er Jes la Cour kendt for at kæmpe for udvikling. Han er ophavsmand til den statistiske kontrol, der udføres på alle danske renseanlæg. I de seneste 20 år har han virket som professor ved Lunds Universitet i Sverige, hvor han har forsket i næringssaltfjernelse, miljøfremmede stoffer og vand i byer. Han inddrager ofte danske virksomheder og forsyninger i sin forskning.