Lidt historik om tidligere modtagere af Ressourceprisen

BIOFOS Ressourcepris blev indstiftet i 2016.

I BIOFOS mente vi dengang og stadigt, at der er behov for at fejre de sprudlende, inspirerende og engagerede fagfolk, der gør en særligt indsats for spildevandsområdet. Her kan du se hvem der tidligere har modtaget prisen.

2021
Beliggende i Lemvig i det nordlige Vestjylland har Klimatorium skabt en platform til formidling af innovative bæredygtige vand- og klimaløsninger. Gennem samarbejde formår de at fremme bæredygtighedsdagsordenen lokalt såvel som internationalt, og modtager derfor dette års Ressourcepris.

Inspirationsprisen 2021 blev overrakt til Jes Clauson-Kaas og Henrik M. Lemée. De modtog begge prisen for deres ihærdige indsats med at gøre smittesporing via spildevand til et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af Covid-19.

2020
Hos Young Water Professionals Denmark finder vandbranchens yngre medarbejdere et solidt og stærkt netværk, hvor videndeling, synlighed og udvikling er i fokus. Det har vi brug for nu og i fremtiden. BIOFOS hædrer YWPDK med Ressourceprisen. Inspirationsprisen blev også uddelt i 2020. Denne gang til Inge Faldager. Inge Faldager har gennem sit virke været garant for kompetent faglig uddannelse af danske kloakmestre og medvirket til at den danske vandbranche har fået stor viden om afløbssystemer og deres funktion.

2019

DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi, som om noget må siges at danne det solide fundament for Danmarks ekspertise i spildevandshåndtering, løb med årets BIOFOS Ressourcepris.

Som noget helt nyt blev også uddelt en inspirationspris. Den gik til Helle Strandbæk, en sand foregangskvinde fra Aalborg Forsyning.

2018
Året var særligt med to modtagere af Ressourceprisen.

Erik Bundgaard har en central rolle i udviklingen af vandmiljøteknologien i Danmark. Uden ham ville branchen ikke være kommet så langt, som den er i dag. Han har blandt andet udviklet metoder til næringssaltfjernelse, avanceret styring og kulstofoptimering. Erik er katalysator i samarbejdet mellem leverandører, universiteter og forsyninger.

I spildevandsbranchen er Jes la Cour kendt for at kæmpe for udvikling. Han er ophavsmand til den statistiske kontrol, der udføres på alle danske renseanlæg. I de seneste 20 år har han virket som professor ved Lunds Universitet i Sverige, hvor han har forsket i næringssaltfjernelse, miljøfremmede stoffer og vand i byer. Han inddrager ofte danske virksomheder og forsyninger i sin forskning.

2017
Anders Lyngaard har gennem de seneste 20 år haft stor betydning for udviklingen af spildevandsområdet, såvel nationalt som internationalt bl.a. inden for samstyring, procesoptimering, energiudnyttelse og energiproduktion. Anders har om nogen været i stand til gennem flere årtier at koble avanceret teoretisk viden til praktisk anvendelse.

2016
Gert Petersen som har virket i branchen i 38 år og i alle årene har været en aktiv medspiller i den faglige udvikling omkring procesviden og – forståelse. Han har medvirket til udvikling af nye metoder til N og P fjernelse både som forsker og i den praktiske verden. En kapacitet såvel i den danske vandsektor som international