Historik om tidligere modtagere af Ressourceprisen

BIOFOS Ressourcepris blev indstiftet i 2016.

I BIOFOS mente vi dengang og stadigt, at der er behov for at fejre de sprudlende, inspirerende og engagerede fagfolk, der gør en særligt indsats for spildevandsområdet. Her kan du se hvem der tidligere har modtaget prisen.

2023
Forsker og professor ved DTU, Lisbeth M. Ottosen hædres med BIOFOS Ressourcepris 2023. Lisbeth har gennem mange samarbejder og mangeårig forskning ydet et enestående bidrag til fosfor-genanvendelse og ressourcegenvinding. Blandt andet i forhold til arbejdet med genanvendelse af slamaske fra slamforbrænding i beton og byggematerialer med henblik på at udlede mindre CO2 i produktionen.

Ingeniører Uden Grænser modtog BIOFOS Inspirations for deres store indsats og utrættelige arbejde med at forbedre vandforsyningen og de sanitære forhold for verdens fattige.

2022
Nerea Uri Carreño modtog i år BIOFOS Ressourcepris. Innovationsspecialist, Ph.d. og forperson for YWPDK er blot nogle af de titler, den unge spildevandskomet allerede besidder. Nerea modtager bl.a. prisen for sit arbejde med at mindske udledningen af lattergas fra renseanlæg.

Igen i år blev BIOFOS Inspirationspris overrakt til to vindere, Anders Bækgaard og Jan M. Jørgensen. Anders har været med til at sikre verdenskongressen, IWAs afholdelse i Danmark i 2022, mens Jan modtager prisen for sin mangeårige indsats for vandmiljøet.

2021
Beliggende i Lemvig i det nordlige Vestjylland har Klimatorium skabt en platform til formidling af innovative bæredygtige vand- og klimaløsninger. Gennem samarbejde formår de at fremme bæredygtighedsdagsordenen lokalt såvel som internationalt, og modtager derfor dette års Ressourcepris.

Inspirationsprisen 2021 blev overrakt til Jes Clauson-Kaas og Henrik M. Lemée. De modtog begge prisen for deres ihærdige indsats med at gøre smittesporing via spildevand til et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af Covid-19.

2020
Hos Young Water Professionals Denmark finder vandbranchens yngre medarbejdere et solidt og stærkt netværk, hvor videndeling, synlighed og udvikling er i fokus. Det har vi brug for nu og i fremtiden. BIOFOS hædrer YWPDK med Ressourceprisen. BIOFOS Inspirationspris blev også uddelt i 2020. Denne gang til Inge Faldager, som gennem sit virke har været garant for kompetent faglig uddannelse af danske kloakmestre og medvirket til at den danske vandbranche har fået stor viden om afløbssystemer og deres funktion.

2019

DTU’s Institut for Vand og Miljøteknologi, som om noget må siges at danne det solide fundament for Danmarks ekspertise i spildevandshåndtering, løb med årets BIOFOS Ressourcepris.

Som noget helt nyt blev også uddelt en inspirationspris. Den gik til Helle Strandbæk, en sand foregangskvinde fra Aalborg Forsyning.