BIOFOS` Selskaber

Tilbage

BIOFOS er oprettet i 2013, og koncernen består af fire selskaber: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes – direkte eller indirekte – af 15 ejerkommuner. De tre datterselskaber BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S ejes alle af BIOFOS Holding A/S.

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S forestår rensning af regn- og spildevand for ejerkommunernes spildevandsselskaber, drift af visse transmissionsledninger, slamforbrænding mv. De to selskaber ejer renseanlæg, bygninger, grunde mv. på Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen.

BIOFOS A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i BIOFOS er ansat. BIOFOS A/S har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for fx økonomi og administration.

 

 • Nøgletal 2017

  Omsætning: 511 mio. kr.
  Årlige investeringer: 165 mio. kr.
  Antal medarbejdere: 164
  Renset spildevand: 127 mio. m3
  Slamforbrænding: 22.527 t TS
  Solgt fjernvarme: 37.704 GWh
  Solgt biogas: 5.441.989 Nm3
  Solgt el: 11.361 MWh

   

   

To Top