BIOFOS' selskaber

BIOFOS' selskaber

BIOFOS er oprettet i 2013, og koncernen består af fire selskaber: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes – direkte eller indirekte – af 15 ejerkommuner. De tre datterselskaber BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S ejes alle af BIOFOS Holding A/S.

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S forestår rensning af regn- og spildevand for ejerkommunernes spildevandsselskaber, drift af visse transmissionsledninger, slamforbrænding mv. De to selskaber ejer renseanlæg, bygninger, grunde mv. på Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen.

BIOFOS A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i BIOFOS er ansat. BIOFOS A/S har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for fx økonomi og administration.

Nøgletal 2022

<strong>Omsætning:</strong> 497.375.000 kr. <strong>Slamforbrænding:</strong> 18.862 t/TS
<strong>Årets investeringer:</strong> 401.067.000 kr. <strong>Solgt fjernvarme:</strong> 35.447 MWh
<strong>Antal medarbejdere:</strong> 184 <strong>Solgt biogas:</strong> 57.185 MWh
<strong>Renset spildevand:</strong> 105.000.000 m3 <strong>Solgt el:</strong> 4.783 MWh