Strategi

Tilbage

MISSION
Vi skaber bæredygtigt vandmiljø
og udvínder ressourcer
til nytte og gavn
for dig og din by

VISION
Vi vil være branchens mest effektive til at håndtere spildevand og udvinde ressourcerne.
Vi vil være teknologisk førende og have det mest attraktive kompetencemiljø.

PEJEMÆRKER MOD 2025
Vores strategi indeholder fire pejlemærker mod 2025. Pejlemærkerne er meget ambitiøse og vi vil i perioden  2015 - 2020 skabe forudsætninger for, at de fire pejlemærker bliver realistiske at nå i 2025.

 • Alle restprodukter fra vores kerneprocesser genanvendes eller nyttiggøres i 2025
 • Hele BIOFOS er CO2-neutral i 2025
 • Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025
 • Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS´ opland i 2015

Læs om vores strategi her: Strategi for BIOFOS 2015-2020

 

Vores værdier

 • Ansvar

  • Vi passer på miljøet, hinanden og vores arbejdsplads.
  • Vi løser vores opgaver og tager ansvar – også uden for eget ansvarsområde.
  • Vi deltager aktivt i det samfund, som vi er en del af.
 • Fællesskab

  • Vi samarbejder som én virksomhed.
  • Vi udnytter hinandens kompetencer.
  • Vi er uformelle, ærlige, åbne og deler gerne ud af vores viden.
 • Udvikling

  • Vi har modet til at gå nye veje og mod nye mål.
  • Vi har modet til at udfordre hinanden.
  • Vi forbedrer til stadighed vores præstationer.
To Top