Referencer

Her kan du læse referencer der ligger til baggrund for analysearbejdet.

1. Kommissorium for analysen af 28.11.2019 1.0

2. Bemærkninger til analysens indhold, 19.3.2020 1.0

3. Deltagere i følgegruppe og projektgruppe 1.0

4. Delrapport _De fysiske anlæg_, COWI 16.11.2020 1.0

5. Delrapport _Økonomiske estimater_, COWI 16.11.2020 1.0

6. Delrapport _Anlægsperioder_, COWI 16.11.2020 1.0

6A. Bilag A Myndighedsprocesplan, COWI 16.11.2020 1.0

6B. Bilag B Tidsplan, COWI 16.11.2020 1.0

7. Delrapport _Transmissionssystemet_, COWI 16.11.2020 1.0

8. Delrapport _Følsomhedsanalyse_, COWI 16.11.2020 1.0

9. Delrapport _Miljøkonsekvenser_, COWI 16.11.2020 1.0

10. Delrapport _Miljø og klimatiltag samt grøn omstilling_, COWI 16.11.2020 1.0

11. Delrapport _Arkitektoniske forhold_, COWI 16.11.2020 1.0

12. Delrapport _Muligheder og konsekvenser for planlægningen i oplandet_, BIOFOS 14.08.2020 1.0

13. Strukturovervejelser BIOFOS, HORTEN 22.06.2020 1.0

14. Ejeraftale Vores Rens-koncernen, HORTEN 17.12.2013 1.0

15. Notat om videregivelse af oplysninger om køb og salg af arealer, HORTEN 6.11.2020 1.0

17. Finansieringsmæssige forudsætninger, Deloitte 24.11.2020 1.0

19. Tendenser, udfordringer og muligheder, BIOFOS 9.11.2020 1.0

20. Fremtidige teknologiske muligheder, BIOFOS 9.11.2020 1.0

21. Screening af nødvendige udløbslængder, DHI 30.10.2020 1.0