Udbygningsplan

Frem mod 2045 forventes det, at hovedstadsområdet dagligt vokser med hvad der svarer til 32 nye indbyggere. Det giver mange ekstra brusebade og toiletskyl og belaster i sig selv kloaksystemet og dermed renseanlæggene. Der kommer samtidig stadig hyppigere regnskyl, hvor vandmængderne er større og voldsommere, og det udfordrer renseanlæggene. Derfor udbygger vi BIOFOS’ renseanlæg for over 1 mia. kroner.


SÅ MEGET STIGER BELASTNINGEN FREM MOD 2045

%

Renseanlæg Lynetten

%

Renseanlæg Avedøre

%

Renseanlæg Damhusåen

Udbygningsplanen har fire spor

Udbygningsplanens fire spor