Udbygningsplan

Fremtiden kommer, derfor udbygger vi.

Hovedstadsområdet bare vokser og vokser. Overalt står der byggekraner og gravemaskiner og der bygges for at tage imod det voksende befolkningstal. Den stigende befolkningsvækst og erhvervsmæssige udvikling vil naturligvis påvirke vores renseanlæg med en øget belastning. Derfor har vi vedtaget en udbygningsplan.

Så meget stiger belastningen frem mod 2045

I tæt dialog med kommuner og forsyninger i BIOFOS´ opland har vi fundet frem til at belastningen for vore renseanlæg frem mod 2045 stiger med

Renseanlæg Lynetten 25%

Renseanlæg Avedøre 20%

Renseanlæg Damhusåen 30%

Så meget stiger belastningen frem mod 2045

Udbygningsplanen skal sikre at

  • Renseanlæggenes kapacitet svarer til den fremtidige belastning fra befolknings- og erhversudvikling
  • Renseanlæggenes kapacitet svarer til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltage i BIOFOS´ opland.
  • Renseanlæggene kan overholde fremtidige udlederkrav, herunder især øget rensning for kvælstof og fosfor og mindre bypass fra Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen
  • Renseanlæggene tilsammen er netto-energiproducerende og CO2- neutrale

At planlægge en udbygning af vores anlæg så langt ud i fremtiden betyder, at vi skelner mellem de kendte udfordringer for vores renseanlæg og det som fremtiden kan bringe.

 Vi har derfor koncentreret planen omkring fire spor

S1 Udnyttelse og optimering af den eksisterende kapacitet

S2 Udnyttelse og optimering af samstyring mellem opland og renseanlæg

S3 Imødekommelse af ændringer i belastning og myndighedskrav

S4 Optimering af energi- og CO2-balancer