Spildevand

BIOFOS renser vandet for 1, 2 mio. indbyggere og flere hundrede virksomheder i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Spildevandet renses for organisk og uorganisk indhold samt næringssalte i form af kvælstof og fosfor. Når spildevandet har været i gennem flere rensetrin, ledes det rensede spildevand ud til recipienterne Øresund og Køge Bugt.

Det rensede spildevand fra Lynetten og Damhusåen ledes via havledning ca. 1,5 km ud i Øresund. Renset spildevand fra Renseanlæg Avedøre ledes via havledninger på 1,1 km ud i Køge Bugt.

Vores renseanlæg skal leve op til en lang række krav fra blandt andet Staten og EU. Du kan på denne side se, hvordan vi overholder udledningstilladelserne for vores tre renseanlæg. Læs mere om miljøforhold under Bæredygtighed.

Læs mere om hvordan vi udnytter ressourcerne i spildevandet.

Rensekvalitet 2022 Lynetten Avedøre Damhusåen Lovkrav < eller =
BOD, mg/l 2,52 1,91 2,44 15,00
COD, mg/l 33,50 25,10 27,94 75,00
Total N, mg/l 5,43 3,90 5,21 8,00
Total P, mg/l 0,32 0,61 0,43 1,50

Spildevandsrensning

Efterklaring af renset spildevand

Renset spildevand på Renseanlæg Lynetten efterklares før udledning til vandmiljøet

Efterklaring af renset spildevand

Renset spildevand

Renset spildevand fra Renseanlæg Lynetten ledes til udløbspumpestation, hvor det pumpes ud i Øresund

Renset spildevand

Bundbeluftning

Bundbeluftning på Renseanlæg Avedøre reducerer energiforbruget til de biologiske processer

Bundbeluftning

Primærtanke

Bundfældning af organisk materiale i primærtanke på Renseanlæg Damhusåen

Primærtanke

Renseprocessen

Brug bare et minut, til at opleve spildevandets vej fra afløb til det renset returnerer til havet og bliver en del af vandets kredsløb.