Velkommen til BIOFOS årsberetning 2023

I BIOFOS sikrer vi et bæredygtigt vandmiljø i hovedstadsområdet. Vi udbygger vores renseanlæg og effektiviserer renseprocesserne for at styrke forsyningssikkerheden. Vi skaber en grønnere fremtid ved at reducere vores påvirkning på miljøet og klimaet, og vi genanvender restprodukter i spildevandet.

Se og læs om vores mange tiltag og flotte resultater i 2023.

Susanne Juhl
bestyrelsesformand

John Buur Christiansen
administrerende direktør

Bæredygtig vækst i hovedstadsområdet

Hovedstadsområdet vokser, klimaforandringerne medfører mere regn og der er øgede krav og forventninger i forhold til miljø, klima og bæredygtighed. BIOFOS spiller en nøglerolle i forhold til at sikre bæredygtig vækst på den helt lange bane i hovedstadsområdet.

Susanne Juhl, bestyrelsesformand i BIOFOS

Energipositiv genanvendelse af ressourcer

BIOFOS skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcerne fra spildevandet i hovedstadsområdet. Vi reducerer vores påvirkning af miljøet ved at tænke cirkulært og genanvende eller nyttiggøre restprodukterne i spildevandet. På den måde betragter vi restprodukterne i spildevandet som værdifulde ressourcer. Det er det, vi forstår ved at drive et moderne renseanlæg.

John Buur Christiansen, adm. direktør i BIOFOS

m3

er den mængde spildevand, vi har modtaget på vores renseanlæg i 2022

Tæt på klimapositiv

I BIOFOS har vi en ambitiøs plan om at blive klimapositive i 2025. Vi er allerede utrolig tæt på målet – faktisk er vi kun 5 % point fra målet i 2023. Vores fokus er skarpt rettet mod vores CO2e-emissioner, og vores mål er klart: Vi stræber efter at fortrænge mere CO2e via salg af grøn energi end vi samlet set udleder. Vores primære CO2-udledninger stammer fra den el, vi køber, og fra lattergas, der dannes som et biprodukt i vores renseproces.

Renseanlæg Avedøre

Projekter om lattergas gør os klogere

Ambitionerne er høje i BIOFOS. Vi tester og undersøger løbende, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket fra vores anlæg. Gennem flere år har vi arbejdet med at opnå mere viden om, hvordan vi kan nedbringe vores lattergasemissioner. I dag ved vi meget mere om under hvilke forhold bakterierne producerer lattergas, hvordan man måler lattergas og i sidste ende, hvordan vi kan nedbringe emissionerne.

Lattergasmålinger

En grøn rejse mod mere biodiversitet

I 2023 satte BIOFOS et tydeligt skridt mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid i hovedstadsområdet. Vi vedtog en ny bæredygtighedspolitik og tog de første skridt mod øget biodiversitet på vores arealer. To af vores anlæg blev omdrejningspunkt for den grønne transformation, hvor vi integrerer rensning af spildevand med vild natur, insekthoteller og redekasser.

Biodiversitet på Renseanlæg Lynetten

Mission

Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer
til nytte og gavn for dig og din by

Vi udbygger til fremtiden

Regn, regn og endnu mere regn. Vejret i 2023 har budt på enorme mængder nedbør, og som spildevandsvirksomhed må vi tilpasse os de nye klimatilstande og befolkningstilvæksten. Derfor er vi i fuld gang med at udbygge vores renseanlæg for at være rustet til fremtiden.

Fordelerbygværk på Renseanlæg Damhusåen

Samstyring gavner miljøet og sparer penge

Med samarbejde med forsyninger i oplandet, bedre udnyttelse af fælles infrastruktur og intelligent styring mellem afløbssystem og renseanlæg tager BIOFOS hånd om miljøet og sparer investeringer for et trecifret millionbeløb.

Amager Strand

Vi værner om vores fælles vandmiljø

Kvælstof, fosfor og andre organiske materialer findes i store mængder i vores spildevand. For at opretholde en sund balance i vandmiljøet i hovedstadsområdet, er det afgørende, at vi fjerner størstedelen af stofferne, inden vi sender vandet tilbage til havet. Igen i 2023 har vi renset spildevandet langt bedre end de gældende lovkrav.

Spildevand

Nyt liv til gamle stumper

Som renseanlæg udskifter vi eller har nogle gange komponenter, som ikke længere er brugbare. Gennem et strategisk partnerskab med Vanteco om upcycling integrerer vi genbruget af brugte komponenter. Er en komponent stadig brugbar, sætter vi den til side, og Vanteco vurderer, om den kan genbruges. Hvis svaret er ja, sendes komponenten til et nyt liv og bidrager til et bæredygtigt vandmiljø uden for hovedstadsområdet – indtil videre har vi sendt komponenter til Ringsted og Bayern, Tyskland.

Nyt liv til gamle stumper

Besøg fra DR og Benjamin Hav

Både DR Essensen og Benjamin Hav – Danmarks største YouTubekanal – var en tur forbi Renseanlæg Lynetten, for når hovedstadsområdets borgere tager bad, trækker ud i toilettet eller skyller grøntsager i køkkenvasken, bliver deres spildevand nogle dage senere ledt ud i Køge Bugt eller Øresund. Med indblik i anlæggets processer og vores grønne energiproduktion, fik de begge skabt spændende fortællinger om BIOFOS’ arbejde med at rense og udvinde ressourcer fra spildevandet.

Besøg fra DR og Benjamin Hav

Nyt klimaspil i skoletjenesten

Glade dage i BIOFOS’ skoletjeneste! Sammen med spilfirmaet Play Circle har skoletjenesten udviklet et nyt dialogspil om klimaudfordringer for de ældste elever i folkeskolen. Gennem spillet lærer eleverne, at det er muligt at påvirke klimaudfordringerne i en positiv retning gennem de beslutninger, vi tager i samfundet. Over en 30-årig periode skal de tage stilling til de miljøudfordringer, som BIOFOS møder som et renseanlæg. Hvert 10. år træffer eleverne beslutninger, der vil påvirke BIOFOS’ drift. Ved at samarbejde på tværs af interesser kan de faktisk træffe beslutninger, der positivt kan forandre deres fremtid.

Nyt klimaspil i skoletjenesten

Robotterne flytter ind

I BIOFOS ønsker vi at bruge vores kræfter der, hvor det giver mest mening. Det kan vi blandt andet gøre ved at digitalisere og automatisere gentagende, manuelle processer. I 2023 har BIOFOS derfor påbegyndt opbygningen af digitale software-robotter (RPA). Software-robotterne kan løse gentagne, manuelle processer, fjerner risikoen ved menneskelige fejl og arbejder hele døgnet. Dermed får vores medarbejdere frigivet tid til at løse mere komplekse – og spændende – arbejdsopgaver.

RPA

Forsker hædres med Ressourcepris 2023

Siden 2016 har BIOFOS hædret sprudlende og engagerede fagfolk, der gør en ekstra indsats i vores branche – og i år var ingen undtagelse. Ved Dansk Vand Konferencen i november overrakte vi BIOFOS Ressourcepris 2023 til Lisbeth M. Ottosen. Lisbeth har gennem mange samarbejder og mangeårig forskning ydet et enestående bidrag til fosfor-genanvendelse og ressourcegenvinding. Ingeniører Uden Grænser modtog BIOFOS Inspirations for deres store indsats og utrættelige arbejde med at forbedre vandforsyningen og de sanitære forhold for verdens fattige.

Forsker hædres med Ressourcepris 2023

Samarbejde med Argentina

BIOFOS-medarbejdere på arbejdsrejse til Argentina, nærmere bestemt Buenos Aires, hvor de i samarbejde med lokale kolleger fra det lokale forsyningsselskab AySA udarbejdede forbedringsforslag og tiltag for AySAs renseanlæg. Fokusområder inkluderede proces- og energioptimering, opstart og drift af rådnetanke samt biogasproduktion. Siden 2020 har BIOFOS deltaget i et strategisk sektorsamarbejde om spildevand og energi med AySA, Sydamerikas andenstørste forsyningsselskab. Samarbejdet, der blev støttet af Udenrigsministeriet, blev afsluttet sommeren 2023.

Samarbejde med Argentina

Nøgletal for BIOFOS 2023

<strong>Omsætning:</strong> 504.523.000 kr. <strong>Skat:</strong> 0 kr.
<strong>Bruttofortjeneste:</strong> 34.917.000 kr. <strong>Årets resultat:</strong> 33.397.000 kr.
<strong>Finansielle poster:</strong> 17.108.000 kr. <strong>Årets investeringer:</strong> 498.613.000 kr.

I BIOFOS arbejder vi strategisk med syv ud af FN's 17 Verdensmål

Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 14: Livet i havet
Mål 17: Partnerskab for handling

BIOFOS

BIOFOS-koncernen består af fire selskaber.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af én repræsentant fra hver af vores 15 ejerkommuner samt fire medlemmer valgt af medarbejderne.

Organisation

Her kan du se, hvordan vores organisation er bygget op.

Årsberetning 2023